All posts by admin

Hanuman chalisa in tamil

தோஹா

ஸ்ரீ குரு சரண் சருஜா-ராஜ் நிஜா மஞ்சு முகூரா சுதாரி
பரானா ரகுபாரா பிமலா யாஷா ஜோ தினா பலா சரி
புஷே-ஹீனு தனு ஜானிக்கே சுமிரோ பாவானா குமார
பாலா-புடிஹீ வித்யா தேஹு மோஹே ஹரஹுவ கலேச விகாரா

Chopai

ஜெய் ஹனுமன் கியான் துப்பாக்கி சாகர்
ஜெய் கபிஸ் ட்யூன் லொக் யூஜர்

ராம் டூட் அட்யூலிட் பால் தமா
அஞ்சானி-புத்ரா பவன் சட் நாமா

மஹாபிர் பிக்ரம் பஜ்ரங்கி
குமாரி நிவாரு சுமதி கே சங்

காஞ்சன் வர்ன் விராஜ் உபாசா
கானன் குண்டல் குனிசிட் கேசா

ஹத் வஜ்ரா அவுர் தவுவாஜ் விராஜ்
காண்டே மூன் ஜான்ஹூ சாஜாய்

சங்கர் சுதன் கேஸ்ரி நந்தன்
தேஜா ப்ராதாப் மஹா ஜாக் வந்தன்

வித்யாவன் துப்பாக்கி அட்டி சாட்டூர்
ராம் கஜி கரிப் கோ ஆட்

பிரபு ச்ரித்திரா சூரியன்-கோ ரஸியா
ராம் லகான் சீதா மனிதர் பாசியா

சுக்ஷ்மா ராப் தார் சியாஹி டிக்வாவா
விகாத் ரூப் தார் லாங் ஜாரவா

பீமா ரோப் தாரியார் அசூர் சேங்கரே
ராமச்சந்திர கே கஜ சானவர்

லேயே சஞ்சீவன் லகான் ஜியாயே
ஸ்ரீ ரகுவிர் ஹராஷி உர்

ரகுபதி கின்ஹி பஹுட் கெடாய்
டு மாம் பிரிவை பாரத்-ஹாய்-சாம் பாய்

சஹஸ் பாடான் தும்ஹாரோ யாஷ் சேவ்
ஆசா-காஹி ஷிரிபதி காந்த் லாகவேவ்

சங்ககீக் பிரம்மதா முனிசியா
நாரத்-சரத் சஹித் அஹீஸா

யமு குபேர் டிக் பாலா ஜஹான் தே
கவி கோவித் காஹி கெக்காக கே

தும்புக்கர் சுக்ரீவஹஹின் கீனா
ராம் மைலேயே ராஜபத் தேவானா

துமூரோ மந்திரம் விஜேசன் மாயா
லங்காஷ்வர் பீய் சப் ஜாக் ஜானா

யக் சஹாஸ்த ஜொஜான் பார் பானு
லெயெயோ தஹி மத்ர் ஃபால் ஜானு

பிரபு முதுகீ மெலி முகீ மஹே
ஜலதி லங்கா கெயே அக்ராஜ் நாய்

துர்காம் கஜ் ஜகத் கே ஜெட்டி
சுகம் ஆனகுரா தும்ஹரே tete

ராம் தவேரே தம் ராக்கவர்
ஹோத் நா அஜி பினு பைசரே

சப் சுக் லஹாஹா தும்ஹரி ஸா நா
தும் ரக்ஷாக் கஹு கோ தார் நா

அபான் தேஜ் சமுரோ அப்பி
டீனேன் லோக் ஹாங்க் டீ கன்பாய்

பூட் பிசாச் நிகத் நஹின் அavாய்
மகாவீர் ஜப நாம் சூரியவே

நாஸி ராஜ் ஹரே சப் பீரா
ஜப்பாத் நிந்தந்தர் ஹனுமான்ட் பீரா

சங்கத் சே ஹனுமான் சுவாடாவே
நாயகன் கரம் வச்சன் தியான் ஜோ லவாய்

சப் பா ராம் தபாஸ்வே ராஜா
தின் கே கக் சக்கால் டம் சாஜா

ஆர் மனோரத் ஜோ கொய் லாய்
சோஹி அமிட் ஜீவன் பால்பா

சரோன் யூக் பாகுப்பு தும்ஹாரா
ஹாய் பெர்சித் ஜகத் யூஜியாரா

சதுவின் சாண்ட் கே டம் ரக்வேர்
அசுர் நின்கந்தன் ராம் துல்ஹரே

அஷ்டா-சித்தி நவி நிடி கே தத்தா
என வர் டென் ஜங்கி மத்தா

ராம் ரஸயன் தும்ஹரே பாசா
சதா ரோகோ ரகுபதி கே டே

தும்ரே பஜன் ராம் கோ பவாய்
ஜனம்-ஜானம் கு டூ பிஸ்ராவாய்

ஆந்த்கால் ரகுவிர் ஊ ஜெயி
ஜஹான் ஜானம் ஹரி-பாக் கஹாயி

அவுர் த்தா சித் நா தரேரி
அனுமன்

சாங்க் கேட்-மிட் சப் பெரேரா
ஜோ சுமிராய் ஹனுமத் பால்வீரா

ஜெய் ஜெய் ஜெய் ஹனுமான கோசஹின்
கிரிப கராகு குருதேவ் கி நெய்ஹின்

ஜோ பாரு பாத கரே கோஹி
சதுகி பந்தி மஹா சுக் ஹோஹி

ஜோ யே பத் ஹனுமான் சாலிசா
ஹாய் சித்தி சக்கி கியரிசா

துளசிதாஸ் சதா ஹரி சேரா
கீஜாய் நாத் ஹரிதா மேன் தேரா

தோஹா

பவன் தானே சங்கத் ஹரனா
மங்கள முரட்டி ரூப்
ராம் லகானா சீதா சஹிதா
ஹட்ரி பாசுஹூ சூரியன் பூப்

Hanuman chalisa gujarati

દોહા

શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ |
વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ||

બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર |
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર ||

ધ્યાનમ

ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ |
રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે અનિલાત્મજમ ||

યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ |
ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ ||

ચૌપાઈ

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર |
જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર ||

રામદૂત અતુલિત બલધામા |
અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા ||

મહાવીર વિક્રમ બજરઙ્ગી |
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સઙ્ગી ||

કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા |
કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા ||

હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ |
કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ ||

શંકર સુવન કેસરી નન્દન |
તેજ પ્રતાપ મહાજગ વન્દન ||

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર |
રામ કાજ કરિવે કો આતુર ||

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા |
રામલખન સીતા મન બસિયા ||

સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા |
વિકટ રૂપધરિ લંક જરાવા ||

ભીમ રૂપધરિ અસુર સંહારે |
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ||

લાય સંજીવન લખન જિયાયે |
શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉરલાયે ||

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાયી |
તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાયી ||

સહસ વદન તુમ્હરો યશગાવૈ |
અસ કહિ શ્રીપતિ કણ્ઠ લગાવૈ ||

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા |
નારદ શારદ સહિત અહીશા ||

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે |
કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે ||

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા |
રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા ||

તુમ્હરો મન્ત્ર વિભીષણ માના |
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ||

યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ |
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ ||

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી |
જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી ||

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે |
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ||

રામ દુઆરે તુમ રખવારે |
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ||

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા |
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના ||

આપન તેજ તુમ્હારો આપૈ |
તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ ||

ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ |
મહવીર જબ નામ સુનાવૈ ||

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા |
જપત નિરંતર હનુમત વીરા ||

સંકટ સેં હનુમાન છુડાવૈ |
મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ ||

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |
તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા ||

ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ |
તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ||

ચારો યુગ પરિતાપ તુમ્હારા |
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ||

સાધુ સન્ત કે તુમ રખવારે |
અસુર નિકન્દન રામ દુલારે ||

અષ્ઠસિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા |
અસ વર દીન્હ જાનકી માતા ||

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા |
સાદ રહો રઘુપતિ કે દાસા ||

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવૈ |
જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ ||

અંત કાલ રઘુવર પુરજાયી |
જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાયી ||

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરયી |
હનુમત સેયિ સર્વ સુખ કરયી ||

સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા |
જો સુમિરૈ હનુમત બલ વીરા ||

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાયી |
કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાયી ||

જો શત વાર પાઠ કર કોયી |
છૂટહિ બન્દિ મહા સુખ હોયી ||

જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા |
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા ||

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા |
કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા ||

દોહા

પવન તનય સઙ્કટ હરણ – મઙ્ગળ મૂરતિ રૂપ |
રામ લખન સીતા સહિત – હૃદય બસહુ સુરભૂપ ||

સિયાવર રામચન્દ્રકી જય | પવનસુત હનુમાનકી જય | બોલો ભાયી સબ સન્તનકી જય |

Hanuman chalisa telugu

రచన: తులసీ దాస్
దోహా
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ ||
ధ్యానమ్
గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్ ||
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||
చౌపాఈ
జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||
రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||
మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||3 ||
కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||
హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై || 5||
శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||
విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||
ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 8||
సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జరావా || 9 ||
భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||
లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే || 11 ||
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ || 12 ||
సహస వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||
యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || 15 ||
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||
తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 17 ||
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||
రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||
ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |
తీనోఁ లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||
భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||
నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||
సంకట సేఁ హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||
ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||
చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||
అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||
రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||
తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||
అంత కాల రఘువర పురజాయీ |
జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || 34 ||
ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 35 ||
సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||
జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాయీ || 37 ||
జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 38 ||
జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||
తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||
దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||
సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ |

Hanuman chalisa in english

Doha

Shri Guru Charan Sarooja-raj Nija manu Mukura Sudhaari
Baranau Rahubhara Bimala Yasha Jo Dayaka Phala Chari
Budhee-Heen Thanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara
Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara

Chopai

Jai Hanuman gyan gun sagar
Jai Kapis tihun lok ujagar

Ram doot atulit bal dhama
Anjaani-putra Pavan sut nama

Mahabir Bikram Bajrangi
Kumati nivar sumati Ke sangi

Kanchan varan viraj subesa
Kanan Kundal Kunchit Kesha

Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje
Kaandhe moonj janehu sajai

Sankar suvan kesri Nandan
Tej prataap maha jag vandan

Vidyavaan guni ati chatur
Ram kaj karibe ko aatur

Prabu charitra sunibe-ko rasiya
Ram Lakhan Sita man Basiya

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava
Vikat roop dhari lank jarava

Bhima roop dhari asur sanghare
Ramachandra ke kaj sanvare

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi ur laye

Raghupati Kinhi bahut badai
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai

Sahas badan tumharo yash gaave
Asa-kahi Shripati kanth lagaave

Sankadhik Brahmaadi Muneesa
Narad-Sarad sahit Aheesa

Yam Kuber Digpaal Jahan te
Kavi kovid kahi sake kahan te

Tum upkar Sugreevahin keenha
Ram milaye rajpad deenha

Tumharo mantra Vibheeshan maana
Lankeshwar Bhaye Sub jag jana

Yug sahastra jojan par Bhanu
Leelyo tahi madhur phal janu

Prabhu mudrika meli mukh mahee
Jaladhi langhi gaye achraj nahee

Durgaam kaj jagath ke jete
Sugam anugraha tumhre tete

Ram dwaare tum rakhvare
Hoat na agya binu paisare

Sub sukh lahae tumhari sar na
Tum rakshak kahu ko dar naa

Aapan tej samharo aapai
Teenhon lok hank te kanpai

Bhoot pisaach Nikat nahin aavai
Mahavir jab naam sunavae

Nase rog harae sab peera
Japat nirantar Hanumant beera

Sankat se Hanuman chudavae
Man Karam Vachan dyan jo lavai

Sab par Ram tapasvee raja
Tin ke kaj sakal Tum saja

Aur manorath jo koi lavai
Sohi amit jeevan phal pavai

Charon Yug partap tumhara
Hai persidh jagat ujiyara

Sadhu Sant ke tum Rakhware
Asur nikandan Ram dulhare

Ashta-sidhi nav nidhi ke dhata
As-var deen Janki mata

Ram rasayan tumhare pasa
Sada raho Raghupati ke dasa

Tumhare bhajan Ram ko pavai
Janam-janam ke dukh bisraavai

Anth-kaal Raghuvir pur jayee
Jahan janam Hari-Bakht Kahayee

Aur Devta Chit na dharehi
Hanumanth se hi sarve sukh karehi

Sankat kate-mite sab peera
Jo sumirai Hanumat Balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosahin
Kripa Karahu Gurudev ki nyahin

Jo sat bar path kare kohi
Chutehi bandhi maha sukh hohi

Jo yah padhe Hanuman Chalisa
Hoye siddhi sakhi Gaureesa

Tulsidas sada hari chera
Keejai Nath Hridaye mein dera

Doha

Pavan Tanay Sankat Harana
Mangala Murati Roop
Ram Lakhana Sita Sahita
Hriday Basahu Soor Bhoop

Hanuman chalisa in hindi

दोहा॥

श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।
बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥

बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार ।
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥

॥चौपाई॥

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।
जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥१॥

राम दूत अतुलित बल धामा ।
अञ्जनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥२॥

महाबीर बिक्रम बजरङ्गी ।
कुमति निवार सुमति के सङ्गी ॥३॥

कञ्चन बरन बिराज सुबेसा ।
कानन कुण्डल कुञ्चित केसा ॥४॥

हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै ।
काँधे मूँज जनेउ साजै ॥५॥

सङ्कर सुवन केसरीनन्दन ।
तेज प्रताप महा जग बन्दन ॥६॥

बिद्यावान गुनी अति चातुर ।
राम काज करिबे को आतुर ॥७॥

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया ।
राम लखन सीता मन बसिया ॥८॥

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा ।
बिकट रूप धरि लङ्क जरावा ॥९॥

भीम रूप धरि असुर सँहारे ।
रामचन्द्र के काज सँवारे ॥१०॥

लाय सञ्जीवन लखन जियाये ।
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ॥११॥

रघुपति कीह्नी बहुत बड़ाई ।
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥१२॥

सहस बदन तुह्मारो जस गावैं ।
अस कहि श्रीपति कण्ठ लगावैं ॥१३॥

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा ।
नारद सारद सहित अहीसा ॥१४॥

जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते ।
कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते ॥१५॥

तुम उपकार सुग्रीवहिं कीह्ना ।
राम मिलाय राज पद दीह्ना ॥१६॥

तुह्मरो मन्त्र बिभीषन माना ।
लङ्केस्वर भए सब जग जाना ॥१७॥

जुग सहस्र जोजन पर भानु ।
लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥१८॥

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं ।
जलधि लाँघि गये अचरज नाहीं ॥१९॥

दुर्गम काज जगत के जेते ।
सुगम अनुग्रह तुह्मरे तेते ॥२०॥

राम दुआरे तुम रखवारे ।
होत न आज्ञा बिनु पैसारे ॥२१॥

सब सुख लहै तुह्मारी सरना ।
तुम रच्छक काहू को डर ना ॥२२॥

आपन तेज सह्मारो आपै ।
तीनों लोक हाँक तें काँपै ॥२३॥

भूत पिसाच निकट नहिं आवै ।
महाबीर जब नाम सुनावै ॥२४॥

नासै रोग हरै सब पीरा ।
जपत निरन्तर हनुमत बीरा ॥२५॥

सङ्कट तें हनुमान छुड़ावै ।
मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ॥२६॥

सब पर राम तपस्वी राजा ।
तिन के काज सकल तुम साजा ॥२७॥

और मनोरथ जो कोई लावै ।
सोई अमित जीवन फल पावै ॥२८॥

चारों जुग परताप तुह्मारा ।
है परसिद्ध जगत उजियारा ॥२९॥

साधु सन्त के तुम रखवारे ।
असुर निकन्दन राम दुलारे ॥३०॥

अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता ।
अस बर दीन जानकी माता ॥३१॥

राम रसायन तुह्मरे पासा ।
सदा रहो रघुपति के दासा ॥३२॥

तुह्मरे भजन राम को पावै ।
जनम जनम के दुख बिसरावै ॥३३॥

अन्त काल रघुबर पुर जाई ।
जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई ॥३४॥

और देवता चित्त न धरई ।
हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ॥३५॥

सङ्कट कटै मिटै सब पीरा ।
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ॥३६॥

जय जय जय हनुमान गोसाईं ।
कृपा करहु गुरुदेव की नाईं ॥३७॥

जो सत बार पाठ कर कोई ।
छूटहि बन्दि महा सुख होई ॥३८॥

जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा ।
होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥३९॥

तुलसीदास सदा हरि चेरा ।
कीजै नाथ हृदय महँ डेरा ॥४०॥

॥दोहा॥

पवनतनय सङ्कट हरन मङ्गल मूरति रूप ।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप ॥

Hanuman Aarti in Hindi

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।।

जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांके।।

अंजनि पुत्र महाबलदायी। संतान के प्रभु सदा सहाई।

दे बीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुध लाए।

लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई।

लंका जारी असुर संहारे। सियारामजी के काज संवारे।

लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आणि संजीवन प्राण उबारे।

पैठी पताल तोरि जमकारे। अहिरावण की भुजा उखाड़े।

बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संतजन तारे।

सुर-नर-मुनि जन आरती उतारे। जै जै जै हनुमान उचारे।

कंचन थार कपूर लौ छाई। आरती करत अंजना माई।

लंकविध्वंस कीन्ह रघुराई। तुलसीदास प्रभु कीरति गाई।

जो हनुमानजी की आरती गावै। बसी बैकुंठ परमपद पावै।

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।

Hanuman Aarti in English

Hanuman Aarti Lyrics In English:

Doha

Laal Deh Laali lase, Aru Dhari Laal Langoor.
Vajr Deh Danav Dalan, Jai Jai Jai kapi Sur..
Pavan suth Hanuman Ki Jai..

Choupai

Aarti Ke Jai Hanuman Lalaki.
Dusht dalan Raghunath kalaki. Aarti Ke Jai…

Jaakay bal say giriwar kaapay,
Roog doosh jakay nikat na jhankay.

Anjani putra maha balli daayee,
Santan kay prabhu sada sahaye. Aarti Ke Jai…

Day beeraa Raghunath pataway,
Lanka jaaree seeya soodi laayee

Lanka so koti Samundra Seekhaayee,
Jaat pawansut baran layee

Lanka Jaari Asur Sanghaaray,
Seeya Ramjee kay kaaj sawaray. Aarti Ke Jai…

Lakshman moor chet paray Sakaaray,
Aani Sajeewan praan ubaaray

Paitee pataal toori jam kaaray,
Ahi Ravana kee bujaa ukhaaray

Baayay bujaa asur dhal maaray,
Dahinay bujaa sant jan taray. Aarti Ke Jai…

Sur nar Muni arati utaray,
Jai jai jai Hanuman ucharaay

Kanchan thaar Kapoor loo chaayee,
Aaaarati karat Anjani maayee

Jo Hanuman kee Aaarati gaaway,

Basee Baikoontha param pad paaway. Aarti Ke Jai…

Lord Hanuman

Who is Hanuman?
Hanuman is one of the most powerful and wellknown popular gods of Hinduism who played an important role in the incarnation of Hanuman in Ramayan and proved a great devotee of Lord Rama.
He also played an important role of winning the wa of Kurukshetra for Pandavas. He is also said to be the son of Lord Shiva. People all over the world particularly Hindus worship and admire him for his humility,strength and valor.
People believe Lord Hanuman is still active around us even today. When ever the name Rama is chanted, Lord Hanuman said to appear at that place and become invisible in the surrounding.
People pray to him to get courage,confidence,freedom and strength to fight a evil or obstacles that we face day to day life.

Etymology
The word Hanuman has a meaning in it. It is believed that Lord Hanuman got his name after he being struck by the Vjara Ayudha(Thunder bolt) of Lord Indra on his jaw while he was attempting to swallow the sun.
It is also believed that Hanuman means manifested existence of supreme consciousness that permeates in all.
In the word ‘Hanuman’

  • Ha means “supreme spirit” which is another name of Lord Shiva.
  • Nu means “That which permeates”
  • Man means “Manifested”

Names Of Hanuman
Lord Hanuman has many other names. Each name has it’s own meaning and power in it.

1) Anjaneya : The name Anjaneya means ‘Son of Anjana’.
2) Bajrangbali : It means one whose limbs have the strength and power of lightning.

How to worship Lord Hanuman
Lord Hanuman can be worshipped by anyone by following the below rules.

1) Going to Lord Hanuman temple every Tuesday and Saturday with a clean and fresh mind.
2) Chanting Hanuman’s name regularly early in the morning and at night before sleeping.
3) Avoid non-veg foods especially on Tuesday and Saturday’s.
4) One should read Hanuman Chalisa atleast once in a day till you overcome the problems in life. It is a forty line ritual which is written by poet Tulasidas.
5) Every saturday one should take head bath and visit Lord Hanuman temple. They should also take Sesame,Sugar and red gram(Pideon pea) with them to the temple. This should be done for eleven weeks and you will see a miracle by turn out of your problems.
6) One should also light a lamp or deepa with Sesame oil daily or at least every saturday.
7) If a person has heart problem or anxiety or any mental stress he or she should chant or listen to Hanuman Chalisa as many times as possible in a day.

Hanuman Chalisa
It is said that because of his complete humility he would not stir in to action, unless one reminds him of his true power and his divine purpose. Therefore his devotees chant Hanuman Chalisa, to remind him of his greatness and prompt him to wake up from his devotion and help them.

  • Hanuman Chalisa is one of the part of Sundarakanda in the Ramacharit Manas which is composed by Tulsidas (15th Century A.D).
  • It is a prayer consists of forty verses. The word ‘Chalis’ means Forty(40 in Hindi). Since it is a prayer of Forty Verses, It is called ‘Chalisa’.
    The Verses exhibit the strength,qualities and greatness of Lord Hanuman.
  • It is said that who ever chants the Chalisa will have the grace of Hanuman.
  • Hanuman Chalisa is chanted by millions of worshippers daily around the world.

Below is the Chalisa of three different languages

1) Hanuman Chalisa in English
2) Hanuman Chalisa in Hindi
3) Hanuman Chalisa in Telugu